För medlemmar

Här nedan finner vi boende medlemsinformation.

Huvudsaklig kommunikationskälla inom föreningen är appen Tmpl. Där finner ni en digital anslagstavla tillika en bokningsfunktion för tvättstugan.

Föreningens ekonomi och medlemsadministration hanteras av SBC på uppdrag av Styrelsen. Vänligen se Vår SBC, för mer information.

Allmänna trivselregler
I föreningen hjälps vi åt för en bättre trivsel. Vi hjälps åt för att hålla våra gemensamma utrymmen och trädgård i det skick som den förtjänar.

 • Undvik nedskräpning.
 • På kväll mot vardagar ska det vara tyst vid klockan 22:00. Tänk på att det ekar i trapphuset.
 • Rökning är förbjuden utanför porten – det sker på föreningens uteplats. Rökare ansvarar för att tömma askkoppen.
 • Inga lösa föremål får förvaras i de allmänna utrymmena; trapphus, cykelförråd och tvättstuga, då det utgör en brandrisk. I cykelförrådet får det enbart stå cyklar och föreningens gräsklippare.
 • Ska man ha fest så måste man meddela boende i huset genom att skriva i Tmpl.

 • Tvättstugeregler

  Följande särskilda regler gäller för tvättstugan.

  • För att boka tvättstugan används Tmpl.
  • Man kan som mest ha två bokningar aktiva. När tiden för ena bokningen har löpt ut kan man sedan boka en ytterligare.
  • Är man inte i tid till sin tvättid har man 60 minuter på sig innan det är fritt för någon annan att nyttja tiden.
  • Tvättpassen börjar kl. 07.00 och slutar kl. 22.00 varje kväll, det gäller även torktumlare och torkskåp. På helger kl. 09.00-22.00.
  • Tvätt-, mjukgöringsmedel och dylikt tillhandahålls av bostadsrättshavaren själv.
  • Man lämnar tvättstugan ren och städad. Lämna tvättstugan i det skick du själv vill ha den i inför din tvättid!
  • Torka av maskinerna.
  • Rensa ludd från torktumlaren.
  • Sopa och våttorka golv efter avslutat tvättpass.
  • Vi hjälps åt att slänga sopor samt återvinna tomma flaskor och pappersförpackningar.
  • Om en propp mot förmodan skulle gå finns nya placerade ovanför proppskåpet, precis utanför dörren.