För mäklare

När bildades föreningen?
2003

Äkta eller oäkta förening?
Äkta

Har föreningen tomträtt eller äger föreningen marken?
Föreningen äger marken.

Hur många lägenheter finns i föreningen? Antal bostadsrätter/hyresrätter/lokaler?
20 lägenheter, 0 lokaler

Vad ingår i månadsavgiften?
Vatten, Värme och Kabel-TV

Har föreningen beslutat om någon avgiftshöjning eller sänkning inom den närmsta tiden?
Kommer eventuellt bli en avgiftshöjning om föreningen bygger balkonger, förväntad höjning blir 500 kr/månad för de lägenheter som beviljas ett balkongbygge (2020-06-18).

Tar föreningen/förvaltaren ut någon överlåtelseavgift och pantsättningsavgift? Hur mycket? Vem debiteras?
Ja, en överlåtelseavgift på 1163kr samt en pantsättningsavgift på 465 kr som bägge debiteras köparen.

Accepterar föreningen juridiska personer som medlem?
Nej

Hur ställer sig föreningen till delat ägande, ex. föräldrar som köper med sitt barn? Minsta ägarandel?
Idag finns det personer där föräldrar är delägare i lägenheter men varje fall hanteras var för sig.

Finns Kabel-TV/Bredband? Kostnad? Leverantör?
Kabel-tv och bredband med leverantör Telenor. Kabel-TV ingår i månadsavgiften.

Finns det garageplats/parkeringsplats? Kötid? Kostnad?
Föreningen har 3st parkeringsplatser. Det är i dagsläget 7 personer i kö till dessa (2020-06-18).

Tillhör det något förråd till lägenheten? Vindsförråd eller källarförråd?
Ett källarförråd på ca 1 kvm.

Gemensamma utrymmen i föreningen så som tvättstuga, cykel- och barnvagnsförråd, övernattningslokal etc?
Tvättstuga, cykelförråd, trapphus och uteplats.

Uppgifter om fastigheten Har fastigheten genomgått någon större reparation eller ombyggnad, ange gärna årtal?
Utförda renoveringar:
Rörstambyte 1994
Elstambyte 1994
Putsning av fasad 1994
Omläggning av tak 1994
Nytt gårdsbjälklag 1994
Fjärrvärmeinstallation 2004
Motorvärmare 2007
Tv-mottagning 2007
Fönsterrenovering 2006-2007
Stamspolning 2009
Uteplats 2011
Trapphusrenovering 2012
Säkerhetsdörrar 2012
Ny tvättmaskin 2013
Renovering tak, hussockel och röklucka 2014
Installation av bredbandsuttag 2016
Dränering runt huset efter tidigare fuktskada i väggen i pannrummet 2018
Renovering av port 2020

Har föreningen beslutat om någon större reparation eller ombyggnad av fastigheten inom den närmsta tiden?
Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2009 och sträcker sig fram till 2029.

Föreningen har ansökt om bygglov för balkonger och inväntar i nuläget besked för detta (2020-07-08).

Vilket är fastighetens byggnadsår?
1944

Vad har fastigheten för typ av uppvärmning?
Fjärrvärme

Vad har fastighetens för typ av fönster (2 eller 3-glas)?
3-glas

Kontaktinformation till föreningen:
Kontaktperson i Brf: info[snabel-a]brfminnet13.se

Har föreningen en hemsida?
http://www.brfminnet13.se/

Till vem ska ansökan om medlemskap i föreningen skickas?
Skickas till föreningens postlåda:
Brf Minnet nr 13
Klintbacken 1
168 66 Bromma

Stadgar
Brf Minnet nr 13 Stadgar

Senaste årsredovisningen
Brf Minnet nr 13 årsredovisning 2019